گزارش تصویری


 

 

بازدید رهبر معظم انقلاب از شبیه ساز زیر سطحی کلاس غدیر