امیر دریادار رستگاری

کانال 16مسیر ارتباطی ما با شناورهای عبوری از نزدیکی محل برگزاری رزمایش است

سخنگوی رزمایش تخصصی دریایی ولایت 91 نیروی دریایی ارتش، اعلام کرد: کانال 16 مسیر ارتباطی ما با شناورهای عبوری از نزدیکی محل برگزاری رزمایش است .

کانال 16 یک سامانه ارتباطی عمومی است که تمامی شناورها با هر ملیتی می‌توانند پیام‌های خود از جمله درخواست کمک از سایر شناورها را از این طریق ارسال و دریافت کنند.
امیر دریادار امیر رستگاری با تأکید بر تأمین امنیت تمامی کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، گفت: ما به طور منظم و مداوم روی کانال 16 به تمامی کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز اعلامی می‌کنیم که به دلیل تیراندازی هوایی و سطحی در منطقه فاصله ایمنی از محل رزمایش را حفظ کنند.

امیر دریادار رستگاری خاطرنشان کرد: رزمایش تخصصی دریایی ولایت 91 در راستای تأمین امنیت پایدار در تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند است و ما این پیام را به کشورهای دوست و مسلمان نیز اعلام کرده‌ایم.

وی افزود: ما معتقدیم که ثبات و آرامش تنها با حضور و مشارکت کشورهای منطقه ایجاد می‌شود.
سخنگوی رزمایش تخصصی دریایی ولایت 91 در ادامه گفت: امروز یکشنبه و در سومین روز از برگزاری رزمایش ، تسخیر ساحل توسط تکاوران دریایی و جنگ الکترونیک (جنگال) توسط شناورهای دریایی انجام شد.

در این مرحله از رزمایش هر کشتی نیروهای مهاجم که رهگیری و در تیررس زیردریایی‌ها باشد، مورد هجوم و انهدام آنها قرار گرفتند.