تو دنیایی زندگی میکنیم که پول حرف اول را میزند با حال یک سری هستند که عاشق ما ایرانی ها شدندو در ٢۴ساعت شبانه روز ٣۵٠٠ساعت برنامه فقط برای ماپخش میکنن؛شبکه هایی که خارج از جغرافیای ایران برای نگاه کردنش بایدپول پرداخت کرد؛مثل شبکه ی BBCکه داخل خود انگلیس فعالیت داره ازمردمش برای پخش این شبکه مالیات میگیره اما برای ما رایگان پخش میکنه...

بیشترین فیلم های پورنر بعد از غزه برای ایران پخش میشه چرا که جوون غزه تفنگ رو بگذاره زمین و حواسش بره ب جای دیگه.

 واقعیت این است   این دسته اقدامات  رسانه ها از یک پشتوانه    فکری برخودار است که نمونه آن بشرح زیز است

١-جرج شولتس استراتژیست معروف آمریکا:انقلاب اسلامی ایران خطرناک ترین دشمن مشترک تمدن غرب درسرتاسر تاریخ آن است.

٢-ریچاردنیکسون درکتاب پیروزی بدون جنگ نوشته:اسلام خمینی وبنیادگرایی اسلامی برای ماخطرناک تراز تهدید کمونیسم و شوروی است.

٣- (توماس فرید من)در ١٢بهمن سال ١٣٨۵ مقاله ای نوشته به اسم ویزای دانشجویی:

لازم نیست آمریکا به ایران لشکر کشی کند؛باید روابط خود را با ایران گسترش دهد وسفارتخانه خود رادر تهران  بازگشایی کند
این سفارت پیش از هر چیز باید پنجاه هزار بورسیه تحصیلی به نخبگان و جوانان ایرانی برای ادامه ی تحصیل به دانشگاه های آمریکا بدهد؛
فقط این کار را بکنید وبنشینید وشاهد خروش شگفت آورترین بحث ها در داخل ایران باشید
میتوانیدبر سر آن شرط بندی کنید....

۴- میشل هوئلیک،نویسنده ی اسلام ستیز فرانسوی می گوید: جنگ بر ضد اسلام گرایی،با کشتن مسلمانان فایده ای ندارد،فقط با فاسد کردن آن ها می توان به پیروزی دست یافت.پس باید جای بمب بر سر مسلمانان دامن های کوتاه فرو بریزیم...