شصت و چهار سال پیش یکی از بزرگ‌ترین نسل‌کشی‌ها، کشتار زندانیان مخالف آمریکا در کره جنوبی بود. دولت دست نشانده آمریکا هر کسی که بر ضد امریکا سخنی می گفت یا انتقادی می نمود را دستگیر و به زندان می انداخت.آن‌ها ۱۰۰ هزار زندانی مخالف سیاستهای آمریکا بودند که توسط دولت دست‌نشانده ایالات‌متحده در کره جنوبی تیرباران و در گورهای دسته جمعی به خاک سپرده شدند. آمار این ۱۰۰ هزار نفر درحالی از سوی کمیسیون حقیقت و آشتی کره مورد تأیید قرارگرفت که سایر منابع تعداد قربانیان را ۲۰۰ هزار نفر اعلام می‌کنند.آسمان هنوز تاریک است، ۲۷ ژوئن ۱۹۵۰، بسیاری از قربانیان شهروندان عادی بودند که از سوی نیروهای امنیتی آمریکایی کره ای، متهم به ارتباط با کمونیست‌ها و عضویت در حزب کارگران کره و لیگ بودو شده بودند. آن‌ها را پیش از مرگ به روی زمین می‌خواباندند و سپس به آن‌ها شلیک می‌کردند.ایسونگمن رئیس‌جمهور دست نشانده آمریکایی کره جنوبی دستور مستقیم این کشتار را بدون هیچ‌گونه محاکمه‌ای صادر کرده بود، او پس سال‌ها اقامت در امریکا و به دنبال بمباران اتمی ژاپن، توسط آمریکا به این کشور منتقل و مدتی بعد قدرت را در کره جنوبی به دست گرفت.حکومت کره جنوبی به مدت چهار دهه این کشتار را پنهان و نزدیکان قربانیان را برای جلوگیری از افشاگری سرکوب می‌نمود. در سال ۱۹۹۰ سرانجام کره جنوبی این کشتار را پذیرفت و اجازه کاوش گورهای دسته‌جمعی را صادر کرد، غم انگیزتر این است که در دسامبر ۲۰۰۸ در میان کاوش‌های جدید بخشی از گورهای دسته‌جمعی، اجساد چند کودک را پیدا کردند.در حین کشتار سربازان ارتش آمریکا حضور داشتند و تصاویر موجود با دوربین سرگرد ابوت، نیروی تحت خدمت ارتش امریکا ثبت شده‌اند. آمریکا و دولتهای دست نشانده کره جنوبی هرگز عذرخواهی نکردند.