فرقه تروریستی مجاهدین خلق به صورت علنی از گروه های تروریستی وابسته به القاعده موسوم به داعش حمایت می کند . نگاهی گذرا به سایت های این فرقه نشان می دهد که عوامل مجاهدین خلق به شدن خواهان سوق یافتن تحولات به نفع گروه های تندرویی است که به اصطلاح خواهان برقراری حکومت اسلامی مد نظرشان در عراق و شام هستند. سایت ها و رسانه های فرقه مجاهدین خلق هرگونه اقدام دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق در بازپس گیری فلوجه و الرمادی را سرزنش کرده و شدیداً به باد انتقاد می گیرند. حمایت فرقه مجاهدین خلق از داعش محدود به تحولات عراق نیست. بیش تر حتی رسانه های غربی از حضور اعضا این فرقه در کنار جنگجویان تروریستی داعش در سوریه علیه بشاراسد خبر داده اند.

اما چرا منافقین تا این اندازه از داعش حمایت می کنند؟ به عبارتی چه سری در حمایت مطلق عوامل فرقه مجاهدین خلق از گروه تندرو وابسته به القاعده وجود دارد؟

در پاسخ به این سئوال باید به دو مؤلفه مهم توجه کرد. مؤلفه نخست شیوه و عملکرد داعش است. این امر بیش از هر چیزی برای مجاهدین خلق جذابیت دارد و داعش نشان داده که یک گروه تروریستی و خشونت طلب تمام عیاری است. آنها به بدترین و بی رحم ترین شکل ممکن به خشونت دست می زنند . این شیوه و الگوی خشن داعش یادآور حمله فرقه مجاهدین خلق به برخی مردم شهرهای مرزی ایران به نفع صدام حسین ملعون است. این فرقه به شدت علاقمند چنین الگوی رفتار توحش آمیز هستند.

مؤلفه دوم به شباهت این دو در برداشت های تحجرآمیز و عقب افتاده است که از اسلام ارائه می کنند. داعش راوی برداشتی از اسلام است که جامعه را به سمت قهقرا پیش می برد. این دیدگاه به دیدگاه طالبانی معروف است. فرقه مجاهدین خلق نیز مانند این گروه منحرف دارای افکار جزمی و انحرافی ایدئولوژیکی هستند که باعث مطلق نگری آن شده است. البته دلایل سیاسی نیز در حمایت فرقه مجاهدین خلق از داعش تأثیرگذارند اما مشخصاً افکار و اندیشه های عقب افتاده و روش های تروریستی از مهم ترین ویژگی های مشترک داعش و فرقه مجاهدین خلق است.