تعریف ارتش از تجهیزات

رئیس اداره تحقیقات صنعتی و جهادخودکفائی ارتش:

تجهیزاتما برمبنای تاکتیک ها تعریف می شود

امیردریادار دوم فرهاد امیری، رئیس اداره تحقیقات صنعتی و جهادخودکفائی ارتش گفت: در نیروهای مسلح ما، تجهیزات برمبنای تاکتیک ها تعریف می شود.

به گزارش روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، رئیس اداره تحقیقات صنعتی و جهادخودکفائی ارتش در حاشیه برگزاری نمایشگاه جهادملی و اقتدار دفاعی  ضمن اشاره به مطلب فوق گفت: ما در ابتدا تهدیدات را شناسائی و مورد ارزیابی قرار می دهیم و سپس نقاط ضعف و قوت آن را مورد بررسی قرار داده و از نقاط قوت خودمان  بر علیه نقاط ضعف دشمن استفاده می کنیم.

وی تأکید کرد که تمام تجهیزاتی که در این نمایشگاه ارائه شده در همین راستا تولید گردیده اند و قطعاً تاثیرگذاری آن در محیط رزم قابل لمس است.

دریاداردوم امیری در ادامه گفتگو با خبرنگار ارتش به هدف برپایی این نمایشگاه و دستاوردهای آن پرداخت و افزود: نمایشگاه جهادملی و اقتدار دفاعی با هدف ارائه آخرین مجموعه از دستاوردهای محققین وپژوهشگران دفاعی کشور به رهبر عزیزمان بر پاگردیده است

دریادار امیری همچنین به ویژه گی های بارز این  نمایشگاه پرداخت وگفت: یکی از خصوصیات بارز این نمایشگاه مشترک بودن بین کلیه سازمان های دفاعی اعم از ارتش، سپاه، وزارت دفاع و سایرسازمان های مرتبط با این امر است و دیگر ویژگی آن  وحدت نیروهای دفاعی در راستای خودکفایی بود  و بطور کلی می توان گفت: این نمایشگاه اولین نمایشگاه مشترکی بود که دسترنج دفاعی کشور و دستاوردهای کسب شده را در راستای خود کفایی  به این شکل ارائه نمود.

رئیس اداره تحقیقات صنعتی و جهادخودکفائی ارتش به تجهیزات موجود در این نمایشگاه اشاره و تصریح کرد: در این نمایشگاه هر نیرو با تناسب به مأموریت و وظایفی که دارد انواع و اقسام تجهیزات عمده ای را که بصورت خودکفا موفق به تولید آن شده به نمایش گذاشته است و ما نیز دراین راستا و در غرفه نیروی زمینی انواع شبیه سازها، امکانات جنگ الکترونیک مرتبط با رزم زمینی و در غرفه نیروی دریایی نیز با توجه به این که معظم له همواره به بحث زیر سطحی ها و جنگ های الکترونیک تأکید دارند، آخرین دستاوردهای این نیرو در جهت ساخت زیرسطحی درکلاس متوسط و تجهیزاتی که مورد نیاز برای رزم در دریا ارائه شد. در غرفه های نیروی هوایی وقرارگاه پدافند، ارائه روش های ارتقاء هواپیماها، انواع رادارها و موشک های زمین به هوا وشبیه سازها وجنگ الکترونیک را به نمایش گذاشته ایم که البته بخشی از تجهیزات به جهت طبقه بندی قابل بیان نیستند.

دریادر امیری سپس به سند چشم انداز کشور در حوزه دفاعی اشاره و افزود: ما در راستای دستیابی به اهداف سندچشم انداز کشور گام های اساسی برداشته ایم به گونه ای که در برخی از زمینه ها رتبه اول منطقه را داریم که به عنوان نمونه یکی از کارهای مهم که انجام دادیم تأمین تجهیزات عمده مورد نیاز نیروها است که می توان در نیروی زمینی به تانک  ذوالفقار وخودروهای زرهی که از مهمترین ابزارهای این نیرومی باشد اشاره کرد

وی ادامه داد در نیروی هوایی نیز ما شاهد تولید جنگنده صاعقه با تجهیزات بومی و بمب قاصد هستیم و در نیروی دریایی عمده ترین تمرکز ما زیرسطحی است که زیرسطحی های کلاس غدیر نمونه بارز این تلاش ها است در پدافندهوایی نیز رادارهای اخطار اولیه و موشک ها به نمایش گذاشته شده اند.

وی درپایان سخنانش به مقایسه تولید تجهیزات دفاعی کشورمان با دیگرکشورهای منطقه پرداخت واعلام کرد: اگر مقایسه ای در زمینه ی تولید مستقل این تجهیزات در داخل کشور با دیگر کشورها یی که برای تولید به دیگران دسترسی و نیازدارند انجام دهیم خواهید دید که نسبت به سایرکشورهای منطقه جلوتر هستیم.

/ 0 نظر / 72 بازدید