# پلیس_زن

شرایط ورود به دانشکده علوم انتظامی+عکس+شاخه های مختلف دانشکده

بهگزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پلیس، دانشگاه علوم انتظامی در رشته هایکارشناسی و کاردانی دانشجویان افسری خود را به روش ... ادامه مطلب
/ 597 نظر / 15278 بازدید