درجه‌های ارتش ایران و نیروهای مسلح ایران

تا پیش از انقلاب اسلامی ایران، درجه ارتشبدی، معادل دریابد در نیروی دریایی بوده‌است.[۱] ترتیب درجات ژاندارمری کل کشور مانند درجات نیروی زمینی است به استثناء سرباز و سرباز یکم که در ژاندارمری، ژاندارم یکم نامیده می‌شود.[۲] برای General در فارسی القابی چون تیمسار، امیر، سردار و ژنرال کاربرد دارند.

درجه‌های جدید و قدیم ارتش ایران

امروزی

اوایل دورهرضاشاه

 

سرلشگر

امیر لشکر

 

سرتیپ

-

 

سرهنگ

-

 

سرهنگ دوم

نایب‌سرهنگ

 

سرگرد

یاور

 

سروان

سلطان

 

ستوان یکم

نایب اول

 

ستوان دوم

نایب دوم

 

ستوان سوم

نایب سوم

 

استوار یکم

معین نایب درجه یک

استوار دوم

معین نایب درجه دو

سرگروهبان

وکیل اول

گروهبان دوم

وکیل راست

گروهبان سوم

وکیل چپ

سرجوخه

سرجوقه

-

تابین اول

سرباز

تابین

 

 

نیروهایمسلح ایران

   

نظامی

شاخه‌ها

ارتش

   

سپاه

/ 0 نظر / 77 بازدید